• Tümü
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
2021
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  South Al Mutlaa Hausing Project Kuweyt   Kolin Ýnþaat - Temeltek
  Çekmeköy- Sultanbeyli Metro hattý Sancaktepe   Doðuþ inþaat
  Tersane Ýstanbul Projesi Kasýmpaþa   Sembol Ýnþ.-Mimmar adi ortaklýðý
  Çatalca Millet bahçesi Ýksa iþleri Çatalca   Taþkýnlar Ýnþ. A Þ.
  Demirciköy Heyelan kazýklarý Sarýyer   Ýston
  Ý.Ü Çapa Yerleþkesi Dahiliye ve Dekanlýk inþ Fatih   Galata Restorasyon Mimarlýk
  Bilce Tekstil San. Dýþ Tiç. A.Þ. Ýþ Merkezi Baðcýlar   Koçaslan Müh. Ýnþ. Ltd. Þti
  Mioro Hediyelik Eþya San ve Tic. A.Þ. Ýksa Ýmalatý Yenibosna   Efe Proje Mimarlýk Tic. Ltd. Þti
  Ýþ Merkezi Ýksa Projesi Baðcýlar   Tam Yapý Müt. San. Tic. Ltd. Þti.
  Halkalý- Yeni Havaalaný Metro Hattý Arnavutköy   Kolin-Kalyon -Cengiz
  Kirazlý - Halkalý Metrosu Baðcýlar - Kirazlý   Mika-Makyol-Ýçtaþ-Kalyon-Astur Ort.
  Trabzon Þehir Hastanesi Projesi Fore Kazýk Ýþleri Akyazý   Kalyon Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ.
  Bebek Parký ve Sahili Onarým Ýþi Beþiktaþ   Taþyapý A.Þ.
  Filyos Doðalgaz Kara Üretim Tesisi Zemin Ýþleri Zonguldak   Kolin Ýnþ. - Kasktaþ A.Þ.
  Beykoz Villalarý Ýksa Ýþleri Beykoz   OZR Yapý Tic. A.Þ.
  Konut Projesi Ýksa Ýþleri Baþakþehir   Üstün Kanfash Group
2020
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  K.M.O. Çatalca Tünel Portalý Çatalca   Kalyon-RSY-Pak Yatýrým Ort.
  Soðanlý Zemin Alt Otopark Ýnþ. Bahçelievler   NTA Yapý Ltd. Þti.
  Düzce Üniversitesi Spor Kompleksi Ýnþ. Düzce   Kale Yalýtým Ýnþ.Ltd. Þti
  Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy - Akyazý Sakarya   Kalyon-RSY-Pak Yatýrým Ort.
  Ömerli Atýk Bertaraf Tesisi Ýksa Ýþleri Ömerli   Vega Hereko Enerji
  4/A Þaftý Kesiþen Kazýk Ýmalatý Þirinevler   Ak Etüd Proje Ýnþ. Ltd.Þti
  Tümad Madencilik A.Þ.Deðirmen Binasý Balýkesir   Leed Proje Müh. Mim. Ltd. þti.
  Mavera Homes Projesi Ýksa Kazýklarý Ýmalatý Baþakþehir   Makro Ýnþaat Ticaret A.Þ.
2019
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  Ýst. Erkek Lisesi Pansiyon Ýnþ. Fatih   Biskot Gýda
  M.Kölük Hastanesi Ýnþaatý Avcýlar   Triatek Ýnþ.
  Konut Projesi Küçükçekmece   Askon Yapý
  Süryani Kilisesi Yeþilköy   Efe Mimarlýk
  Konut Projesi Eyüp   Adil Ýnþaat
  Konut Projesi Küçükçekmece   Çakman Ýnþaat
  K.M.O. Çatalca Tünel Portalý Çatalca   Kalyon-RSY-Pak Yatýrým Ort.
  Büyük Yalý Projesi Zeytinburnu   Özak - Yenigün - Ziylan Ort.
  Ýþ Merkezi Ýnþ. Halkalý   Çetaþ Yapý San. Tic. Ltd. Þti.
  3. Havaalaný Metrosu Hasdal Ýst. Ýstanbul   Kalyon - Kolin - Cengiz Ýnþ Ort.
  Kurbaðalýdre 3. Köprü Temel Kazýklarý Ýstanbul   Boðaziçi Endüstri Ýnþ. San. Ve Tic. A.Þ.
  Acarkent Köprü Ýnþaatý Beykoz   Boðaziçi Endüstri Ýnþ. San. Ve Tic. A.Þ.
  Atlas Ünversitesi Kaðýthane   Þua Ýnþ.
  HYH Metro Þaftlarý Halkalý   HYH Metro
  HYH Metro Þaftlarý Olimpiyat - Ýkitelli   HYH Metro
  Fabrika Ýnþ. Çatalca   UMH Yapý
  Esenler Camii Ýnþ. Esenler   NTA Yapý Ltd. Þti.
  AYT Kumaþçýlýk / Ýþ yeri projesi Güngören   Orkide Bileþim Güv. Ve Dan. Ltd. Þti.
  Eskiþehir Belediye Hizmet Binasý Eskiþehir   Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý
2018
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  ÝGA 3. Havaalaný Projesi Ýstanbul   C.M.L.K.K. Konsorsiyum
  Kuzey Marmara Otoyolu (Kýnalý - Odayeri ) Ýstanbul   KRP Otoyol Ýnþ. Adi Ortaklýk
  3. Havaalaný Metrosu Kemerburgaz Ýst. Eyüp   KKC Marmaray Adi Ort. Tic. Ýþl.
  Spor Salonlarý ve Zeminaltý Otoparký Gaziosmanpaþa   Hisar Ýnþ.Ltd.Þti
  Gülhane Parký Taþ Duvar Güçlendirmesi Gülhane   Taþyapý Ýnþaat A.Þ.
  3. Havaalaný Metrosu Gayrettepe Ýst. Ýstanbul   Kalyon - Kolin - Cengiz Ýnþ Ort.
  3. Havaalaný Metrosu Göktürk Ýst. Ýstanbul   Kalyon - Kolin - Cengiz Ýnþ Ort.
  Doðu San. Sitesi Yapý Koop. Ýstanbul   Hisar Ýnþ.Ltd.Þti
  Sultangazi Kültür Merkezi Sultangazi   Taþyapý A.Þ. ve Yapým Ýnþaat Ltd. Þti.
  Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel Þaftý Sultangazi   KRP Otoyol Ýnþ. Adi Ortaklýk
  Zonguldak Konut Ýnþaasý Zonguldak/Ereðli   Park Zemin Mühendislik Ýnþ. San. Tic.
2017
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  AYA SarýyerKonut Projesi Sarýyer   Yapýkur Ýnþaat
  Eðitim Tesisi ve Zeminaltý Otoparký Bahçelievler   Traton-Tokal Ýþ Ort.
  ÝHYA Vakfý Kýz Kuran Kursu Þehremini   NTA Yapý Ltd. Þti.
  Ý.Ü. Biyomühendislik Binasý Beyazýt   Taþyapý A.Þ.
  Güngören Belediyesi Binasý Projesi Güngören   Taþyapý A.Þ.
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Yüzyýl Ýstasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  M.E.B. Ýlkokul Projesi Esenyurt   Faktör Yapý
  Ý.B.B. Zemin Altý Otopark Projesi Eyüp   Farrin Yol Yapý Ýnþ.
  Mavera 3 Konut Projesi Baþakþehir   Makro Yapý
  ÝSKÝ Asya 4. Kýsým Kanalizasyon Ýnþaatý Kadýköy   MRM Ýnþaat
  Kuzey Marmara Otoyolu Tünel Portalý Cebeci   Kalyon Ýnþaat
  Tem Medya Merkezi Projesi Alibeyköy   Kalyon Ýnþaat
  Baðcýlar Belediyesi Hizmet Binasý Projesi Baðcýlar   Taþyapý A.Þ.
  Bakýrköy Belediye Ek Bina Otoparký Zeytinburnu   NTA Yapý Ltd. Þti.
2016
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  Park Mavera Evleri Kayaþehir   Makro Yapý - Ak Yapý Ýnþaat
  Beykoz Eðitim Kampusü Projesi Beykoz   RSY Ýnþaat A.Þ.
  Kayapaþý 3. Etap Altyapý Ýnþaatý Ýþi Kayabaþý   Föy Ýnþaat
  Ýþ Merkezi Projesi Halkalý   Cebi Ýnþaat - Üniform inþaat
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Mecidiyeköy Ýst.   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Karabekir Ýst.   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Tekstilkent Ýstasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Yenikapý Etkinlik Alaný Yenikapý   Taþ Yapý
  Marmaray Banlio Hattý Zeytinburnu   Ýris Ýnþaat A.Þ.
  Konut Projesi Bahçelievler   Kare Mimarlýk
  Kapalý Yüzme Havuzu Projesi Sultangazi   Alba Ýnþaat
  Bakýrköy ÝDO - Kirazlý Hattý Metro Projesi Ataköy   AGA Enerji A.Þ.
  Gülhane Parký Projesi Fatih   Taþyapý A.Þ.
  Melen Projesi 3.Etap Ýsale Hattý Ýnþaatý Sakarya- Ýstanbul   Kalyon Ýnþaat - ASL Ýnþaat
2015
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  K.B.K Konut Projesi Ýksasý Ataþehir   Canan Yapý A.Þ. - Nova Zemin
  ÝSKÝ Atýk Su ve Yaðmur Suyu Kanal Projesi Bayrampaþa   Taþyapý Ýnþ. - Nuhoðlu Ýnþ.
  Soðanlý Merkez Camii Bahçelievler   Zay Ýnþaat
  Dos Terrace Projesi Dudullu   Dos Yapý
  Kaðýthane Ana Saðlýðý Merkezi Kaðýthane   Özdeþ Ýnþaat
  Milli Piyango Anadolu Lisesi Spor Salonu Avcýlar   Nara Ýnþaat Tic. Ltd. Þti.
  Erka Kumaþ Fabr. Binasý Ýnþaatý Merter   Adil Ýnþaat
  Okmeydaný Eðitim ve Araþ. Hastanesi Okmeydaný   Taþyapý Ýnþaat A.Þ.
  Ana Cadde Projesi Kayaþehir   Makro Ýnþaat A.Þ.
  Ahmet Sani Gezici Kýz A.Ý.H.L. Acýbadem   Asl Ýnþaat
  Wish Ýstanbul Projesi Esenyurt   Þafak Ýnþaat
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Karadeniz Mh. Ýst   Gülermak - Kolin - Kalyon
  540-4 Parsel Projesi Kayaþehir   Makro Ýnþaat A.Þ.
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Çaðlayan istasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Referans Güneþli Konut Projesi Güneþli   Biskon Yapý A.Þ.
  Merter Berit Otel Projesi Merter   Adil Ýnþaat
  600 Yataklý Hastane Projesi Sultangazi   Biskon Yapý A.Þ.
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Göztepe Ýstasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Alibeyköy Ýstasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Essenora Yaþam Merkezi Alibeyköy   Yimta Ýnþaat A.Þ.
  Express 34 Projesi Baðcýlar   Akyapý Ýnþaat
  Ýstanbul Best World Plaza Baðcýlar   Adil Ýnþaat
2014
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  19 Mayýs Ünv. Mes. Yük. Okulu Ýksasý Samsun   Toprak Teknik
  Konut Projesi Ýksasý Esenyurt   Gist Gayrimenkul
  Batý Þehir Ýkitelli   Ege Yapý Group
  Sönmezler Metal Fab. Ýnþ. Gebze   Sönmezler Metal
  Terrace Hayat Projesi Zekeriyaköy   Ýnanlar Ýnþ.
  Fabrika Ýnþaatý Ýksasý Kýraç   Erdoðanlar Alüminyum A.Þ.
  Sultanbeyli Semt Konaðý Sultanbeyli   ÝKY Ýnþaat
  Star Ýþ Merkezi Ýksasý Merter   Adil Ýnþaat
  Revoist Güneþli Projesi Ýksa Ýmalatý Mahmutbey   Akýn Ýnþaat
  Ýtfaiye Binasý Zemin Güçlendirme Ýþi Bahçeþehir   Murat Öztürk
  Bahçetepe Konut Projesi Kayaþehir   Makro Ýnþaat A.Þ.
  Mavera Saraylarý Baþakþehir   Makro Ýnþ. A.Þ. - Ak Yapý Ýnþ.
  ÝBB Haramidere Ýslahý ve Altyapý Ýþleri Beylikdüzü   Kamer Ýnþaat
  Melen Projesi 2. Etap Ýsale Hattý Sakarya   ASL Ýnþaat
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Yeþilpýnar Þaft Yapýsý   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Nurolpark Konut Projesi Güneþli   Sonar Sondaj-Nurol Ýnþaat A.Þ.
  540-4 Parsel Projesi Kayaþehir   Makro Ýnþaat A.Þ.
2013
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  Kýz Öðrenci Yurdu Silivrikapý   ASL Ýnþaat
  Basýn Ýlan Kurumu Binasý Ýksasý Darýca   Basýn Ýlan Kurumu
  Ege Boyu Projesi Sancaktepe   Eviya Gay. Geliþtirme ve Yatýrým A.Þ.
  Huzurevi Projesi Beylikdüzü   Alba Ýnþaat
  2 Nolu Köprülü Kavþak ve Baðlantý Yollarý Halkalý   Föy Ýnþ.
  Butik Otel Ýksasý Zeytinburnu   Turkuaz Ýnþaat
  Filiz Orman Ürünleri Fab. Ýnþ. Ýkitelli   Filiz Orman Ür. Ltd. Þti.
  Ayazma 2. Etap Konut Projesi Baþakþehir   Makro Ýnþaat
  Terra-mix Esenyurt   Ýnanlar Ýnþ.
  Merter Ýþ Merkezi Merter   Abad Gayrimenkul
  Yeniþehir Demir Yolu Projesi Bursa   YSE Ýnþ. (Çelikler Group)
  Kestelek Bor Ocaðý Geçirimsizlik Perdesi Bursa   Eti Bor Maden Ýþletmeleri
  Zemin Güçlendirme Projesi Düzce   Rad Ýnþaat
  Dündar Çorap Fab. Ýksasý Firuzköy   Turan Yapý
2012
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
Hürriyet Mah. Baðlantý Yolu Yapým Ýþi Çaðlayan   Akyapý - Bsb Müh.
  Mecidiyeköy Ýþ Merkezi Projesi Þiþli   Sonar Sondaj - Rönesans Teknik A.Þ.
  Seba Vista Evleri Ýstinye   Geoduvar - Seba Ýnþaat
  Assan Alüminyum A.Þ. Boya Hattý Fabr. Dilovasý   Assan Yapý
  Dos Moon Plaza Ataþehir   Dos Yapý Enerji San. Ve Tic. Ltd. Þti.
  Otoyollar (O-1,O-2,O-3)Viyadük Onarým Ýþi Kýnalý-FSM Arasý   Kalyon - Aksiyon Ortak Giriþim
  Pasco-Assan tst Haddehane Fabr.Ýnþ. Alikahya/Ýzmit   Natural Zemin
  Merkez Ofis Binasý Ýnþaatý Üsküdar   Segatech Mühendislik Tic.Ltd.Þti
  Konut Projesi ( 4.pafta,,153 ada,5 parsel) Göktürk   Metal Yapý - Arke Ýnþaat
  Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Alibeyköy   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti
  Üsküdar Kýz Meslek Lisesi Üsküdar   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti.
  ÝOSB Endüstri Meslek Lisesi Ýkitelli   Faktör Yapý Taah. Ýnþ. Ltd. Þti.
  Ormanada Projesi Zekeriyaköy   Tekyol Yapý
  Boytek Otel Yenibosna   Toprak Teknik Ýnþaat
  Likör Fabrikasý Kompleksi Mecidiyeköy   Ekol Ýnþaat
  Qent Ýstinye Konutlarý Ýstinye   Toya Gayrimenkul Ýnþaat
  Serbest Bölge Fabrika Ýnþaatý Çatalca   UMH Ýnþaat
  50. Yýl Pazar Alaný ve Hizmet Tesisi Sultangazi   Özdeþ Ýnþaat San.Tic.Ltd.Þti.
  Butik Otel Ýksasý Zeytinburnu   Turkuaz Ýnþaat
  Narcity Konut Projesi Maltepe   Tepe Ýnþ. A.Þ.
  M.K.E.K. Mühimmat Fab. Tesisi Ýnþaatý Kýrýkkale   Taþyapý Ýnþ. San. Tic. A.Þ.
  Cebeci Sultançiftliði Ý.Ö.Okulu Sultangazi   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti.
  Sultangazi Kültür Merkezi Sultangazi   Taþyapý Ýnþ. San. Tic. A.Þ.
  Kýz Öðrenci Yurdu Silivrikapý   ASL Ýnþaat
  Basýn Ýlan Kurumu Binasý Ýksasý Darýca   Basýn Ýlan Kurumu
  Ege Boyu Projesi Sancaktepe   Eviya Gay. Geliþtirme ve Yatýrým A.Þ.
  Huzurevi Projesi Beylikdüzü   Alba Ýnþaat
2011
  Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  600 Yataklý Hastane Projesi Seyrantepe   Toprak Ýnþaat - GG Ýnþaat
  Sevgi Evleri Küçükyalý   Taþkýnlar Ýnþaat
  Mimar Sinan Ý.Ö.O Ýnþaatý Çekmeköy   Alba Ýnþaat
  Lise Bilgievi ve Saðlýk Ocaðý Projesi Halkalý   Uzunlar Ýnþaat - Çamlýk Ýnþaat
  Þabanözü GelAl Çorap Fabrika Ýnþaatý Çankýrý   Gelal Corap A.Þ.
  Ýbis Otel Ýnþaatý Beylikdüzü   Toprak Ýnþaat - Akfen A.Þ.
  Akçelik Demir Çelik Fabrika Ýnþaatý Gebze   Phi Yapý Ýnþ. Müh.
  Nmerkez Esenyurt   Özyurtlar inþaat - Öztaþ Ýnþaat
  Bahçeþehir Akaryakýt Ýstasyonu Bahçeþehir   Altem inþaat - Full Akaryakýt A.Þ.
  Haramidere Fabrika Ýnþaatý Beylikdüzü   Erkiz Mimarlýk
  Saffet Cebi Ýlköðretim Okulu Spor Salonu Bulgurlu   Alba Konut Yapým
  Çiftçiler Zincirlikuyu Kompleksi Projesi Zincirlikuyu   Geoteknik Müh. A.Þ.
  Ýnnovia Konut Projesi Beylikdüzü   Öztaþ Ýnþaat - Yeþil Ýnþaat
  Ýþ Merkezi Projesi Zeytinburnu   Keleþoðlu Proje
  Kadýköy-Kartal Metrosu Þaft Ýmalatý Kadýköy   Sargýn Ýnþaat ve Mak. Sany. Tic. A.Þ.
  Ayazaða Kültür Merkezi Þiþli   Atlas Ýnþaat Sanayii ve Tic.Ltd.Þti.
  Ýstanbul Geneli Köprü Viyadük Yapým Ýþi Göktürk   Zemfor Ýnþ. - Yimtaþ Galvaniz Ýnþ.
  Eskiköy HES Projesi Burdur   Ay Elektrik Üretim - Aytemiz Petrol
  Ahmet Vefikpaþa Ýlköðretim Okulu Zeytinburnu   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti.
  Ýpek Tekstil Fabrika Binasý Gebze   Phi Yapý Ýnþ. Müh.
  Atýþalaný Yan Yol Geniþletme Projesi Baðcýlar   Koçpýnar Ýnþaat
  Belediye Pazar Yeri Projesi Sultançiftliði   Alba Ýnþaat
  Katlý Otopark Projesi Kadýköy   Çinili Ýnþaat Sanayi ve Tic Ltd.Þti.
  Saadet Ýlköðretim Okulu Þiþli   Natural Zemin - Can Ýnþaat
  Gümüþsuyu Ýlköðretim Okulu Eyüp   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti.
  Pirelli Fabrikasý Gebze   Utku Ýnþaat
  Kentplus Lounge Projesi Maltepe   Temeltaþ - Emay Ýnþaat
  Ahmet Cuhadaroðlu Ýlköðretim Okulu Kaðýthane   Natural Zemin - Can Ýnþaat
  Logipark Depo ve Ofis Binalarý Tuzla   Geoduvar Ýnþaat San ve Tic.Ltd.Þti.
2010
  Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  Feriloft Konutlarý Projesi Þiþli   Alka Ýnþaat
  Kadýköy -Kartal Metrosu Huzurevi Ýstasyonu Maltepe   Tuð-Zemin A.Þ.
  Ginza Lavinya Park Beylikdüzü   Keleþoðlu Ýnþaat - Kullar Ýnþaat
  Royal Center Maltepe   Dap Yapý
  Ýzzettin Köy Yolu Köprü Projesi Çatalca   Yaþmak Ýnþaat
  Genel Lise Ýnþaatý Ümraniye   Alka Ýnþaat
  Güngören Ýlçesi Hükümet Konaðý Güngören   Mufa Ýnþaat
  Gayrettepe Otopark ve Anaokulu Gayrettepe   Alba Ýnþaat
  Kayabaþý Viyadük Ayaklarý Baþakþehir   Referans Ýnþaat- Eze Ýnþaat
  Ýnto Tekstil, Zemin Güçlendirme Ýþi G.O.P.   Ýnto Tekstil
  Arcadium Alýþveriþ Merkezi Göktürk   Keleþoðlu Ýnþaat
  Çýnarcýk Arýtma Tesisi Ýnþaatý Yalova   Ecetaþ Ýnþaat
  Semerkant Vakfý Merkez Bina Samandýra   Erol Ýnþaat
  Katlý Otopark Ýnþaatý Aksaray   Altem Ýnþaat
  Villa Ýnþaatlarý Zekeriyaköy   Alternatif
  Hedef Ýsý Þirket Binasý Baðcýlar   Hedef Isý
  My City Bahçelievler   Aðaoðlu Ýnþaat
  Ömerli ve Yenidoðan Ýtfaiyele Binalarý Ömerli - Yenidoðan   Alba Ýnþaat
  Halýdere Ýlköðretim Okulu inþaatý Kocaeli   Alba Ýnþaat
  Dragos Konut Ýnþaatý Kartal   3E Mühendislik
  Rumeli Konaklarý Bayrampaþa   Bakýrcý Yapý
  Konut Ve Ýþ Merkezi Projesi Göktürk   Yapýkur Ýnþaat
  Bayrampaþa Kapalý Spor Salonu inþaatý Bayrampaþa   Gürtaþ Yapý A.Þ. -Aksiyon Yapý
  Binbaþý Necati Bey Ý.Ö.O Maltepe   Bozkurt Ýnþaat
  Fahrettin Aslan Ý.Ö.O Sarýyer   Bozkurt Ýnþaat
  Aytemiz Petrol Dolum Tesisleri Ýnþaatý Trabzon   Aytemiz Petrol
  Otel Projesi Bahçeþehir   Geoteknoloji Müh. -Teknik Yapý A.Þ.
  Halkalý, Bilim Koleji Ýnþaatý Halkalý   Asdem Ýnþaat
2009
  Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  Þehit Enver Yorulmaz Parký Ýksa Ýþleri Bahçelievler   Güvener Ýnþaat Ýnþaat
  Özkan Þavaþanlar iþ Merkezi Ýnþaatý Pendik   Tuðlacýlar A.Þ.
  Kýzýltoprak Ýþ Merkezi Ýnþaatý Kadýköy   Emka Yapý müh. A.Þ.
  Ragýp Akýn Ý.Ö.Okulu Ek Bina Ýnþaatý Baðcýlar   Bozkurt Ýnþaat
  Salih Sünnetci Konut veTic.Mer.Ýnþ. Göktürk   Far-ke Ýnþaat
  Ginza Plaza Ýþ Merkezi Ýnþaatý Topkapý   Keleþoðlu Ýnþaat
  Country Life Konut Projesi Göktürk   Metal Yapý – Keleþoðlu Ortaklýðý
  Narcity Residence Ýnþaatý Maltepe   Tepe Ýnþaat A.Þ.
  Lifeis’tanbul Konut Projesi Göktürk   Akro Yapý
  Ömerli Ýtfaiye Binasý Ýnþaatý Ümraniye   Alba Ýnþaat
  Gezi Oteli Ýksa Projesi Taksim   Zetaþ Zemin Teknolojileri
  Kadýköy -Kartal Metrosu S18 Saft imalatý Kartal   Astaldi - Mak Yol - Gülermak
  Kadýköy -Kartal Metrosu S10 Y. Tünelleri Bostancý   Astaldi - Mak Yol - Gülermak
  Karayolu Köprüleri ve Üstgeçitleri Projesi Türkmenistan   Net Yapý
  Kerpa Kýncýllý Tesisleri Heyelan Önleme Kazýklarý Ýzmit   Ýzmit Özel Ýdare
  Saf GM Akasya Evleri Projesi Acýbadem   Zetaþ Zemin Teknolojileri
2008
  Proje adý Proje yeri Ýþveren Firma
  Saray Yolu Heyelan Önleme Ýþi Çatalca Yaþmak Ýnþaat
  E5 - TEM Baðlantý Yolu Kavþak Ýnþ. Kumburgaz Çakýr Yapý
  Öðretmen Evi Ýnþaatý Zonguldak Bil - Gül Ýnþaat
  Saðlýk Oçaðý Ýnþaatý ve Yüzme Havuzu Bahçelievler Ataçlar Ýnþaat
  Dragos Confort Rezidans Ýnþaatý Kartal Dap Yapý
  Sayýnlar Yurt Binasý Ýnþaatý Zonguldak Sayýnlar Ýnþaat
  Akgeçit Köprülü kavþak Sultançiftliði ASM Ýnþaat
  Esenyurt belediyesi Köprü Aydýnlatma Esenyurt Ýnkosa Ýnþaat
  Zeyteks Truva Tekstil Fabrika Ýnþaatý Yeni Bosna Zeyteks Truva Tekstil
  Vista Rezidenza Beykent Gürpýnar Gül Ýnþaat
  Firuzköy Meydaný ve Parký Avcýlar BH Mimarlýk
  Nazmi Gülkanat Villasý Çatalca Nazmi Gülkanat
  Harbiye Kongre Merkezi Ýksa iþleri Harbiye Senbol Ýnþaat - Ayson Sondaj A.Þ.
  Bostancý Alýþveriþ Merkezi Bostacý Nir Zemin
  Ora Ýstanbul Eðlence Merkezi Bayrampaþa Ayson Sondaj A.Þ.
  Tem Üstgeçit Geniþletme Kavþak Ýnþ. Hadýmköy Föy Ýnþaat
  Galatasaray Aslantepe Stat Projesi Seyrantepe Eren Talu Mimarlýk
  Yeni Bosna Kültür Merkezi Ýnþaatý Yenibosna Alba Ýnþaat
  Siyavuþpaþa Parký Yer altý Otopark Projesi Bahçelievler Çamlýk Ýnþaat
  Lavinya Park Mimaroba Kullar Ýnþaat
2007
  Proje adý   Proje yeri   Ýþveren Firma
  Seyrantepe Köprülü Kavþak 2.kýsým   Þiþli   Ankara Beton A.Þ.
  Yeþiltuðba Konut Yapý Koop   Alibeyköy   Güner Ýnþaat
  Ýlim ve Bilime Hizmet Vakfý Bina Ýnþ.   Pendik   Ýlim ve Bilime Hizmet Vakfý
  Aydos D Kolu Yol Ýnþaatý   Pendik   Makro Yapý
  Roze Marine Projesi   Mimaroba   Gül Yapý A.Þ.
  Belediye Kent Meydaný ve Camii Ýnþ.   Derince   Keleþ inþaat
  Agena Esenyurt Evleri   Esenyurt   Kumuþoðlu Ýnsaat
  Vista Residans   Gürpýnar   Gül Yapý A.Þ.
  Corner Otel   Kadýköy   Taþzemin A.Þ.
  Centre Konutlarý   Sarýgazi   Dap Yapý
  Pendik Marina ve AVM Ýnþaatý   Pendik   Çakýr Yapý
  Þekerpýnar Merkez Cami Ýnþaatý   Tuzla   Doða Madencilik
  Buket Life Daisy   Beylikdüzü   Buket Ýnþ - HTM Mimarlýk
  Çatalca - Saray Çevre Yolu Ýnþaatý   Çatalca   Yaþmak Ýnþaat
  Baþakþehir 2. Edap Kültür merkezi   Baþakþehir   Çamlýk Ýnþaat
2006
  Proje adý   Proje yeri   Ýþveren Firma
  Ankara - Eskiþehir Hýzlý Tren Projesi   Polatlý   Ilgaz Ýnþaat
  Sille Kavþaðý   Konya   Biat Ýnþaat - Alternatif zemin
  Anadoluray Projesi-Ýbrahimaða Ýstasyonu   Kadýköy   Gama - Nurol - Temeltaþ
  Marmaray Projesi - Yedikule istasyonu   Zeytinburnu   Gama - Nurol - Temeltaþ
  Doðan Araslý ve Mezarlýk Kavþaklarý   Esenyurt   Alkataþ - Mertaþ
  Organize sanayi Köprülü Kavþak   Ýkitelli   AA Grup - Hona
  Uphill Court Projesi   Bahçeþehir   Teknik yapý - Varyap Ýnþaat
  Aksaray Alýþveriþ Merkezi Projesi   Aksaray   Keleþler inþ - Temeltaþ
  Gül Ýnþaat Fabrika Ýnþaatý   Haramidere   Gül Ýnþaat
  Seyrantepe Köprülü Kavþak 1.kýsým   Þiþli   Ankara Beton A.Þ.
  Gürpýnar Villalarý   Gürpýnar   3B Ýnþaat Kuyumculuk
2021
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  South Al Mutlaa Hausing Project Kuweyt   Kolin Ýnþaat - Temeltek
  Çekmeköy- Sultanbeyli Metro hattý Sancaktepe   Doðuþ inþaat
  Tersane Ýstanbul Projesi Kasýmpaþa   Sembol Ýnþ.-Mimmar adi ortaklýðý
  Çatalca Millet bahçesi Ýksa iþleri Çatalca   Taþkýnlar Ýnþ. A Þ.
  Demirciköy Heyelan kazýklarý Sarýyer   Ýston
  Ý.Ü Çapa Yerleþkesi Dahiliye ve Dekanlýk inþ Fatih   Galata Restorasyon Mimarlýk
  Bilce Tekstil San. Dýþ Tiç. A.Þ. Ýþ Merkezi Baðcýlar   Koçaslan Müh. Ýnþ. Ltd. Þti
  Mioro Hediyelik Eþya San ve Tic. A.Þ. Ýksa Ýmalatý Yenibosna   Efe Proje Mimarlýk Tic. Ltd. Þti
  Ýþ Merkezi Ýksa Projesi Baðcýlar   Tam Yapý Müt. San. Tic. Ltd. Þti.
  Halkalý- Yeni Havaalaný Metro Hattý Arnavutköy   Kolin-Kalyon -Cengiz
  Kirazlý - Halkalý Metrosu Baðcýlar - Kirazlý   Mika-Makyol-Ýçtaþ-Kalyon-Astur Ort.
  Trabzon Þehir Hastanesi Projesi Fore Kazýk Ýþleri Akyazý   Kalyon Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ.
  Bebek Parký ve Sahili Onarým Ýþi Beþiktaþ   Taþyapý A.Þ.
  Filyos Doðalgaz Kara Üretim Tesisi Zemin Ýþleri Zonguldak   Kolin Ýnþ. - Kasktaþ A.Þ.
  Beykoz Villalarý Ýksa Ýþleri Beykoz   OZR Yapý Tic. A.Þ.
  Konut Projesi Ýksa Ýþleri Baþakþehir   Üstün Kanfash Group
2020
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  K.M.O. Çatalca Tünel Portalý Çatalca   Kalyon-RSY-Pak Yatýrým Ort.
  Soðanlý Zemin Alt Otopark Ýnþ. Bahçelievler   NTA Yapý Ltd. Þti.
  Düzce Üniversitesi Spor Kompleksi Ýnþ. Düzce   Kale Yalýtým Ýnþ.Ltd. Þti
  Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy - Akyazý Sakarya   Kalyon-RSY-Pak Yatýrým Ort.
  Ömerli Atýk Bertaraf Tesisi Ýksa Ýþleri Ömerli   Vega Hereko Enerji
  4/A Þaftý Kesiþen Kazýk Ýmalatý Þirinevler   Ak Etüd Proje Ýnþ. Ltd.Þti
  Tümad Madencilik A.Þ.Deðirmen Binasý Balýkesir   Leed Proje Müh. Mim. Ltd. þti.
  Mavera Homes Projesi Ýksa Kazýklarý Ýmalatý Baþakþehir   Makro Ýnþaat Ticaret A.Þ.
2019
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  Ýst. Erkek Lisesi Pansiyon Ýnþ. Fatih   Biskot Gýda
  M.Kölük Hastanesi Ýnþaatý Avcýlar   Triatek Ýnþ.
  Konut Projesi Küçükçekmece   Askon Yapý
  Süryani Kilisesi Yeþilköy   Efe Mimarlýk
  Konut Projesi Eyüp   Adil Ýnþaat
  Konut Projesi Küçükçekmece   Çakman Ýnþaat
  K.M.O. Çatalca Tünel Portalý Çatalca   Kalyon-RSY-Pak Yatýrým Ort.
  Büyük Yalý Projesi Zeytinburnu   Özak - Yenigün - Ziylan Ort.
  Ýþ Merkezi Ýnþ. Halkalý   Çetaþ Yapý San. Tic. Ltd. Þti.
  3. Havaalaný Metrosu Hasdal Ýst. Ýstanbul   Kalyon - Kolin - Cengiz Ýnþ Ort.
  Kurbaðalýdre 3. Köprü Temel Kazýklarý Ýstanbul   Boðaziçi Endüstri Ýnþ. San. Ve Tic. A.Þ.
  Acarkent Köprü Ýnþaatý Beykoz   Boðaziçi Endüstri Ýnþ. San. Ve Tic. A.Þ.
  Atlas Ünversitesi Kaðýthane   Þua Ýnþ.
  HYH Metro Þaftlarý Halkalý   HYH Metro
  HYH Metro Þaftlarý Olimpiyat - Ýkitelli   HYH Metro
  Fabrika Ýnþ. Çatalca   UMH Yapý
  Esenler Camii Ýnþ. Esenler   NTA Yapý Ltd. Þti.
  AYT Kumaþçýlýk / Ýþ yeri projesi Güngören   Orkide Bileþim Güv. Ve Dan. Ltd. Þti.
  Eskiþehir Belediye Hizmet Binasý Eskiþehir   Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý
2018
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  ÝGA 3. Havaalaný Projesi Ýstanbul   C.M.L.K.K. Konsorsiyum
  Kuzey Marmara Otoyolu (Kýnalý - Odayeri ) Ýstanbul   KRP Otoyol Ýnþ. Adi Ortaklýk
  3. Havaalaný Metrosu Kemerburgaz Ýst. Eyüp   KKC Marmaray Adi Ort. Tic. Ýþl.
  Spor Salonlarý ve Zeminaltý Otoparký Gaziosmanpaþa   Hisar Ýnþ.Ltd.Þti
  Gülhane Parký Taþ Duvar Güçlendirmesi Gülhane   Taþyapý Ýnþaat A.Þ.
  3. Havaalaný Metrosu Gayrettepe Ýst. Ýstanbul   Kalyon - Kolin - Cengiz Ýnþ Ort.
  3. Havaalaný Metrosu Göktürk Ýst. Ýstanbul   Kalyon - Kolin - Cengiz Ýnþ Ort.
  Doðu San. Sitesi Yapý Koop. Ýstanbul   Hisar Ýnþ.Ltd.Þti
  Sultangazi Kültür Merkezi Sultangazi   Taþyapý A.Þ. ve Yapým Ýnþaat Ltd. Þti.
  Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel Þaftý Sultangazi   KRP Otoyol Ýnþ. Adi Ortaklýk
  Zonguldak Konut Ýnþaasý Zonguldak/Ereðli   Park Zemin Mühendislik Ýnþ. San. Tic.
2017
Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  AYA SarýyerKonut Projesi Sarýyer   Yapýkur Ýnþaat
  Eðitim Tesisi ve Zeminaltý Otoparký Bahçelievler   Traton-Tokal Ýþ Ort.
  ÝHYA Vakfý Kýz Kuran Kursu Þehremini   NTA Yapý Ltd. Þti.
  Ý.Ü. Biyomühendislik Binasý Beyazýt   Taþyapý A.Þ.
  Güngören Belediyesi Binasý Projesi Güngören   Taþyapý A.Þ.
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Yüzyýl Ýstasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  M.E.B. Ýlkokul Projesi Esenyurt   Faktör Yapý
  Ý.B.B. Zemin Altý Otopark Projesi Eyüp   Farrin Yol Yapý Ýnþ.
  Mavera 3 Konut Projesi Baþakþehir   Makro Yapý
  ÝSKÝ Asya 4. Kýsým Kanalizasyon Ýnþaatý Kadýköy   MRM Ýnþaat
  Kuzey Marmara Otoyolu Tünel Portalý Cebeci   Kalyon Ýnþaat
  Tem Medya Merkezi Projesi Alibeyköy   Kalyon Ýnþaat
  Baðcýlar Belediyesi Hizmet Binasý Projesi Baðcýlar   Taþyapý A.Þ.
  Bakýrköy Belediye Ek Bina Otoparký Zeytinburnu   NTA Yapý Ltd. Þti.
2016
  Proje adý  Proje yeri   Ýþveren Firma
  Park Mavera Evleri Kayaþehir   Makro Yapý - Ak Yapý Ýnþaat
  Beykoz Eðitim Kampusü Projesi Beykoz   RSY Ýnþaat A.Þ.
  Kayapaþý 3. Etap Altyapý Ýnþaatý Ýþi Kayabaþý   Föy Ýnþaat
  Ýþ Merkezi Projesi Halkalý   Cebi Ýnþaat - Üniform inþaat
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Mecidiyeköy Ýst.   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Karabekir Ýst.   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Tekstilkent Ýstasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Yenikapý Etkinlik Alaný Yenikapý   Taþ Yapý
  Marmaray Banlio Hattý Zeytinburnu   Ýris Ýnþaat A.Þ.
  Konut Projesi Bahçelievler   Kare Mimarlýk
  Kapalý Yüzme Havuzu Projesi Sultangazi   Alba Ýnþaat
  Bakýrköy ÝDO - Kirazlý Hattý Metro Projesi Ataköy   AGA Enerji A.Þ.
  Gülhane Parký Projesi Fatih   Taþyapý A.Þ.
  Melen Projesi 3.Etap Ýsale Hattý Ýnþaatý Sakarya- Ýstanbul   Kalyon Ýnþaat - ASL Ýnþaat
2015
  Proje adý  Proje yeri   Ýþveren Firma
  K.B.K Konut Projesi Ýksasý Ataþehir   Canan Yapý A.Þ. - Nova Zemin
  ÝSKÝ Atýk Su ve Yaðmur Suyu Kanal Projesi Bayrampaþa   Taþyapý Ýnþ. - Nuhoðlu Ýnþ.
  Soðanlý Merkez Camii Bahçelievler   Zay Ýnþaat
  Dos Terrace Projesi Dudullu   Dos Yapý
  Kaðýthane Ana Saðlýðý Merkezi Kaðýthane   Özdeþ Ýnþaat
  Milli Piyango Anadolu Lisesi Spor Salonu Avcýlar   Nara Ýnþaat Tic. Ltd. Þti.
  Erka Kumaþ Fabr. Binasý Ýnþaatý Merter   Adil Ýnþaat
  Okmeydaný Eðitim ve Araþ. Hastanesi Okmeydaný   Taþyapý Ýnþaat A.Þ.
  Ana Cadde Projesi Kayaþehir   Makro Ýnþaat A.Þ.
  Ahmet Sani Gezici Kýz A.Ý.H.L. Acýbadem   Asl Ýnþaat
  Wish Ýstanbul Projesi Esenyurt   Þafak Ýnþaat
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Karadeniz Mh. Ýst   Gülermak - Kolin - Kalyon
  540-4 Parsel Projesi Kayaþehir   Makro Ýnþaat A.Þ.
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Çaðlayan istasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Referans Güneþli Konut Projesi Güneþli   Biskon Yapý A.Þ.
  Merter Berit Otel Projesi Merter   Adil Ýnþaat
  600 Yataklý Hastane Projesi Sultangazi   Biskon Yapý A.Þ.
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Göztepe Ýstasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Alibeyköy Ýstasyonu   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Essenora Yaþam Merkezi Alibeyköy   Yimta Ýnþaat A.Þ.
  Express 34 Projesi Baðcýlar   Akyapý Ýnþaat
  Ýstanbul Best World Plaza Baðcýlar   Adil Ýnþaat
2014
  Proje adý  Proje yeri   Ýþveren Firma
  19 Mayýs Ünv. Mes. Yük. Okulu Ýksasý Samsun   Toprak Teknik
  Konut Projesi Ýksasý Esenyurt   Gist Gayrimenkul
  Batý Þehir Ýkitelli   Ege Yapý Group
  Sönmezler Metal Fab. Ýnþ. Gebze   Sönmezler Metal
  Terrace Hayat Projesi Zekeriyaköy   Ýnanlar Ýnþ.
  Fabrika Ýnþaatý Ýksasý Kýraç   Erdoðanlar Alüminyum A.Þ.
  Sultanbeyli Semt Konaðý Sultanbeyli   ÝKY Ýnþaat
  Star Ýþ Merkezi Ýksasý Merter   Adil Ýnþaat
  Revoist Güneþli Projesi Ýksa Ýmalatý Mahmutbey   Akýn Ýnþaat
  Ýtfaiye Binasý Zemin Güçlendirme Ýþi Bahçeþehir   Murat Öztürk
  Bahçetepe Konut Projesi Kayaþehir   Makro Ýnþaat A.Þ.
  Mavera Saraylarý Baþakþehir   Makro Ýnþ. A.Þ. - Ak Yapý Ýnþ.
  ÝBB Haramidere Ýslahý ve Altyapý Ýþleri Beylikdüzü   Kamer Ýnþaat
  Melen Projesi 2. Etap Ýsale Hattý Sakarya   ASL Ýnþaat
  Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattý Yeþilpýnar Þaft Yapýsý   Gülermak - Kolin - Kalyon
  Nurolpark Konut Projesi Güneþli   Sonar Sondaj-Nurol Ýnþaat A.Þ.
  540-4 Parsel Projesi Kayaþehir   Makro Ýnþaat A.Þ.
2013
  Proje adý  Proje yeri   Ýþveren Firma
  Kýz Öðrenci Yurdu Silivrikapý   ASL Ýnþaat
  Basýn Ýlan Kurumu Binasý Ýksasý Darýca   Basýn Ýlan Kurumu
  Ege Boyu Projesi Sancaktepe   Eviya Gay. Geliþtirme ve Yatýrým A.Þ.
  Huzurevi Projesi Beylikdüzü   Alba Ýnþaat
  2 Nolu Köprülü Kavþak ve Baðlantý Yollarý Halkalý   Föy Ýnþ.
  Butik Otel Ýksasý Zeytinburnu   Turkuaz Ýnþaat
  Filiz Orman Ürünleri Fab. Ýnþ. Ýkitelli   Filiz Orman Ür. Ltd. Þti.
  Ayazma 2. Etap Konut Projesi Baþakþehir   Makro Ýnþaat
  Terra-mix Esenyurt   Ýnanlar Ýnþ.
  Merter Ýþ Merkezi Merter   Abad Gayrimenkul
  Yeniþehir Demir Yolu Projesi Bursa   YSE Ýnþ. (Çelikler Group)
  Kestelek Bor Ocaðý Geçirimsizlik Perdesi Bursa   Eti Bor Maden Ýþletmeleri
  Zemin Güçlendirme Projesi Düzce   Rad Ýnþaat
  Dündar Çorap Fab. Ýksasý Firuzköy   Turan Yapý
2012
  Proje adý  Proje yeri   Ýþveren Firma
  Hürriyet Mah. Baðlantý Yolu Yapým Ýþi Çaðlayan   Akyapý - Bsb Müh.
  Mecidiyeköy Ýþ Merkezi Projesi Þiþli   Sonar Sondaj - Rönesans Teknik A.Þ.
  Seba Vista Evleri Ýstinye   Geoduvar - Seba Ýnþaat
  Assan Alüminyum A.Þ. Boya Hattý Fabr. Dilovasý   Assan Yapý
  Dos Moon Plaza Ataþehir   Dos Yapý Enerji San. Ve Tic. Ltd. Þti.
  Otoyollar (O-1,O-2,O-3)Viyadük Onarým Ýþi Kýnalý-FSM Arasý   Kalyon - Aksiyon Ortak Giriþim
  Pasco-Assan tst Haddehane Fabr.Ýnþ. Alikahya/Ýzmit   Natural Zemin
  Merkez Ofis Binasý Ýnþaatý Üsküdar   Segatech Mühendislik Tic.Ltd.Þti
  Konut Projesi ( 4.pafta,,153 ada,5 parsel) Göktürk   Metal Yapý - Arke Ýnþaat
  Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Alibeyköy   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti
  Üsküdar Kýz Meslek Lisesi Üsküdar   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti.
  ÝOSB Endüstri Meslek Lisesi Ýkitelli   Faktör Yapý Taah. Ýnþ. Ltd. Þti.
  Ormanada Projesi Zekeriyaköy   Tekyol Yapý
  Boytek Otel Yenibosna   Toprak Teknik Ýnþaat
  Likör Fabrikasý Kompleksi Mecidiyeköy   Ekol Ýnþaat
  Qent Ýstinye Konutlarý Ýstinye   Toya Gayrimenkul Ýnþaat
  Serbest Bölge Fabrika Ýnþaatý Çatalca   UMH Ýnþaat
  50. Yýl Pazar Alaný ve Hizmet Tesisi Sultangazi   Özdeþ Ýnþaat San.Tic.Ltd.Þti.
  Butik Otel Ýksasý Zeytinburnu   Turkuaz Ýnþaat
  Narcity Konut Projesi Maltepe   Tepe Ýnþ. A.Þ.
  M.K.E.K. Mühimmat Fab. Tesisi Ýnþaatý Kýrýkkale   Taþyapý Ýnþ. San. Tic. A.Þ.
  Cebeci Sultançiftliði Ý.Ö.Okulu Sultangazi   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti.
  Sultangazi Kültür Merkezi Sultangazi   Taþyapý Ýnþ. San. Tic. A.Þ.
  Kýz Öðrenci Yurdu Silivrikapý   ASL Ýnþaat
  Basýn Ýlan Kurumu Binasý Ýksasý Darýca   Basýn Ýlan Kurumu
  Ege Boyu Projesi Sancaktepe   Eviya Gay. Geliþtirme ve Yatýrým A.Þ.
  Huzurevi Projesi Beylikdüzü   Alba Ýnþaat
2011
  Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  600 Yataklý Hastane Projesi Seyrantepe   Toprak Ýnþaat - GG Ýnþaat
  Sevgi Evleri Küçükyalý   Taþkýnlar Ýnþaat
  Mimar Sinan Ý.Ö.O Ýnþaatý Çekmeköy   Alba Ýnþaat
  Lise Bilgievi ve Saðlýk Ocaðý Projesi Halkalý   Uzunlar Ýnþaat - Çamlýk Ýnþaat
  Þabanözü GelAl Çorap Fabrika Ýnþaatý Çankýrý   Gelal Corap A.Þ.
  Ýbis Otel Ýnþaatý Beylikdüzü   Toprak Ýnþaat - Akfen A.Þ.
  Akçelik Demir Çelik Fabrika Ýnþaatý Gebze   Phi Yapý Ýnþ. Müh.
  Nmerkez Esenyurt   Özyurtlar inþaat - Öztaþ Ýnþaat
  Bahçeþehir Akaryakýt Ýstasyonu Bahçeþehir   Altem inþaat - Full Akaryakýt A.Þ.
  Haramidere Fabrika Ýnþaatý Beylikdüzü   Erkiz Mimarlýk
  Saffet Cebi Ýlköðretim Okulu Spor Salonu Bulgurlu   Alba Konut Yapým
  Çiftçiler Zincirlikuyu Kompleksi Projesi Zincirlikuyu   Geoteknik Müh. A.Þ.
  Ýnnovia Konut Projesi Beylikdüzü   Öztaþ Ýnþaat - Yeþil Ýnþaat
  Ýþ Merkezi Projesi Zeytinburnu   Keleþoðlu Proje
  Kadýköy-Kartal Metrosu Þaft Ýmalatý Kadýköy   Sargýn Ýnþaat ve Mak. Sany. Tic. A.Þ.
  Ayazaða Kültür Merkezi Þiþli   Atlas Ýnþaat Sanayii ve Tic.Ltd.Þti.
  Ýstanbul Geneli Köprü Viyadük Yapým Ýþi Göktürk   Zemfor Ýnþ. - Yimtaþ Galvaniz Ýnþ.
  Eskiköy HES Projesi Burdur   Ay Elektrik Üretim - Aytemiz Petrol
  Ahmet Vefikpaþa Ýlköðretim Okulu Zeytinburnu   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti.
  Ýpek Tekstil Fabrika Binasý Gebze   Phi Yapý Ýnþ. Müh.
  Atýþalaný Yan Yol Geniþletme Projesi Baðcýlar   Koçpýnar Ýnþaat
  Belediye Pazar Yeri Projesi Sultançiftliði   Alba Ýnþaat
  Katlý Otopark Projesi Kadýköy   Çinili Ýnþaat Sanayi ve Tic Ltd.Þti.
  Saadet Ýlköðretim Okulu Þiþli   Natural Zemin - Can Ýnþaat
  Gümüþsuyu Ýlköðretim Okulu Eyüp   Demars Ýnþaat Tic.Ltd.Þti.
  Pirelli Fabrikasý Gebze   Utku Ýnþaat
  Kentplus Lounge Projesi Maltepe   Temeltaþ - Emay Ýnþaat
  Ahmet Cuhadaroðlu Ýlköðretim Okulu Kaðýthane   Natural Zemin - Can Ýnþaat
  Logipark Depo ve Ofis Binalarý Tuzla   Geoduvar Ýnþaat San ve Tic.Ltd.Þti.
2010
  Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  Feriloft Konutlarý Projesi Þiþli   Alka Ýnþaat
  Kadýköy -Kartal Metrosu Huzurevi Ýstasyonu Maltepe   Tuð-Zemin A.Þ.
  Ginza Lavinya Park Beylikdüzü   Keleþoðlu Ýnþaat - Kullar Ýnþaat
  Royal Center Maltepe   Dap Yapý
  Ýzzettin Köy Yolu Köprü Projesi Çatalca   Yaþmak Ýnþaat
  Genel Lise Ýnþaatý Ümraniye   Alka Ýnþaat
  Güngören Ýlçesi Hükümet Konaðý Güngören   Mufa Ýnþaat
  Gayrettepe Otopark ve Anaokulu Gayrettepe   Alba Ýnþaat
  Kayabaþý Viyadük Ayaklarý Baþakþehir   Referans Ýnþaat- Eze Ýnþaat
  Ýnto Tekstil, Zemin Güçlendirme Ýþi G.O.P.   Ýnto Tekstil
  Arcadium Alýþveriþ Merkezi Göktürk   Keleþoðlu Ýnþaat
  Çýnarcýk Arýtma Tesisi Ýnþaatý Yalova   Ecetaþ Ýnþaat
  Semerkant Vakfý Merkez Bina Samandýra   Erol Ýnþaat
  Katlý Otopark Ýnþaatý Aksaray   Altem Ýnþaat
  Villa Ýnþaatlarý Zekeriyaköy   Alternatif
  Hedef Ýsý Þirket Binasý Baðcýlar   Hedef Isý
  My City Bahçelievler   Aðaoðlu Ýnþaat
  Ömerli ve Yenidoðan Ýtfaiyele Binalarý Ömerli - Yenidoðan   Alba Ýnþaat
  Halýdere Ýlköðretim Okulu inþaatý Kocaeli   Alba Ýnþaat
  Dragos Konut Ýnþaatý Kartal   3E Mühendislik
  Rumeli Konaklarý Bayrampaþa   Bakýrcý Yapý
  Konut Ve Ýþ Merkezi Projesi Göktürk   Yapýkur Ýnþaat
  Bayrampaþa Kapalý Spor Salonu inþaatý Bayrampaþa   Gürtaþ Yapý A.Þ. -Aksiyon Yapý
  Binbaþý Necati Bey Ý.Ö.O Maltepe   Bozkurt Ýnþaat
  Fahrettin Aslan Ý.Ö.O Sarýyer   Bozkurt Ýnþaat
  Aytemiz Petrol Dolum Tesisleri Ýnþaatý Trabzon   Aytemiz Petrol
  Otel Projesi Bahçeþehir   Geoteknoloji Müh. -Teknik Yapý A.Þ.
  Halkalý, Bilim Koleji Ýnþaatý Halkalý   Asdem Ýnþaat
2009
  Proje adý Proje yeri   Ýþveren Firma
  Þehit Enver Yorulmaz Parký Ýksa Ýþleri Bahçelievler   Güvener Ýnþaat Ýnþaat
  Özkan Þavaþanlar iþ Merkezi Ýnþaatý Pendik   Tuðlacýlar A.Þ.
  Kýzýltoprak Ýþ Merkezi Ýnþaatý Kadýköy   Emka Yapý müh. A.Þ.
  Ragýp Akýn Ý.Ö.Okulu Ek Bina Ýnþaatý Baðcýlar   Bozkurt Ýnþaat
  Salih Sünnetci Konut veTic.Mer.Ýnþ. Göktürk   Far-ke Ýnþaat
  Ginza Plaza Ýþ Merkezi Ýnþaatý Topkapý   Keleþoðlu Ýnþaat
  Country Life Konut Projesi Göktürk   Metal Yapý – Keleþoðlu Ortaklýðý
  Narcity Residence Ýnþaatý Maltepe   Tepe Ýnþaat A.Þ.
  Lifeis’tanbul Konut Projesi Göktürk   Akro Yapý
  Ömerli Ýtfaiye Binasý Ýnþaatý Ümraniye   Alba Ýnþaat
  Gezi Oteli Ýksa Projesi Taksim   Zetaþ Zemin Teknolojileri
  Kadýköy -Kartal Metrosu S18 Saft imalatý Kartal   Astaldi - Mak Yol - Gülermak
  Kadýköy -Kartal Metrosu S10 Y. Tünelleri Bostancý   Astaldi - Mak Yol - Gülermak
  Karayolu Köprüleri ve Üstgeçitleri Projesi Türkmenistan   Net Yapý
  Kerpa Kýncýllý Tesisleri Heyelan Önleme Kazýklarý Ýzmit   Ýzmit Özel Ýdare
  Saf GM Akasya Evleri Projesi Acýbadem   Zetaþ Zemin Teknolojileri
2008
  Proje adý Proje yeri Ýþveren Firma
  Saray Yolu Heyelan Önleme Ýþi Çatalca Yaþmak Ýnþaat
  E5 - TEM Baðlantý Yolu Kavþak Ýnþ. Kumburgaz Çakýr Yapý
  Öðretmen Evi Ýnþaatý Zonguldak Bil - Gül Ýnþaat
  Saðlýk Oçaðý Ýnþaatý ve Yüzme Havuzu Bahçelievler Ataçlar Ýnþaat
  Dragos Confort Rezidans Ýnþaatý Kartal Dap Yapý
  Sayýnlar Yurt Binasý Ýnþaatý Zonguldak Sayýnlar Ýnþaat
  Akgeçit Köprülü kavþak Sultançiftliði ASM Ýnþaat
  Esenyurt belediyesi Köprü Aydýnlatma Esenyurt Ýnkosa Ýnþaat
  Zeyteks Truva Tekstil Fabrika Ýnþaatý Yeni Bosna Zeyteks Truva Tekstil
  Vista Rezidenza Beykent Gürpýnar Gül Ýnþaat
  Firuzköy Meydaný ve Parký Avcýlar BH Mimarlýk
  Nazmi Gülkanat Villasý Çatalca Nazmi Gülkanat
  Harbiye Kongre Merkezi Ýksa iþleri Harbiye Senbol Ýnþaat - Ayson Sondaj A.Þ.
  Bostancý Alýþveriþ Merkezi Bostacý Nir Zemin
  Ora Ýstanbul Eðlence Merkezi Bayrampaþa Ayson Sondaj A.Þ.
  Tem Üstgeçit Geniþletme Kavþak Ýnþ. Hadýmköy Föy Ýnþaat
  Galatasaray Aslantepe Stat Projesi Seyrantepe Eren Talu Mimarlýk
  Yeni Bosna Kültür Merkezi Ýnþaatý Yenibosna Alba Ýnþaat
  Siyavuþpaþa Parký Yer altý Otopark Projesi Bahçelievler Çamlýk Ýnþaat
  Lavinya Park Mimaroba Kullar Ýnþaat
2007
  Proje adý   Proje yeri   Ýþveren Firma
  Seyrantepe Köprülü Kavþak 2.kýsým   Þiþli   Ankara Beton A.Þ.
  Yeþiltuðba Konut Yapý Koop   Alibeyköy   Güner Ýnþaat
  Ýlim ve Bilime Hizmet Vakfý Bina Ýnþ.   Pendik   Ýlim ve Bilime Hizmet Vakfý
  Aydos D Kolu Yol Ýnþaatý   Pendik   Makro Yapý
  Roze Marine Projesi   Mimaroba   Gül Yapý A.Þ.
  Belediye Kent Meydaný ve Camii Ýnþ.   Derince   Keleþ inþaat
  Agena Esenyurt Evleri   Esenyurt   Kumuþoðlu Ýnsaat
  Vista Residans   Gürpýnar   Gül Yapý A.Þ.
  Corner Otel   Kadýköy   Taþzemin A.Þ.
  Centre Konutlarý   Sarýgazi   Dap Yapý
  Pendik Marina ve AVM Ýnþaatý   Pendik   Çakýr Yapý
  Þekerpýnar Merkez Cami Ýnþaatý   Tuzla   Doða Madencilik
  Buket Life Daisy   Beylikdüzü   Buket Ýnþ - HTM Mimarlýk
  Çatalca - Saray Çevre Yolu Ýnþaatý   Çatalca   Yaþmak Ýnþaat
  Baþakþehir 2. Edap Kültür merkezi   Baþakþehir   Çamlýk Ýnþaat
2006
  Proje adý   Proje yeri   Ýþveren Firma
  Ankara - Eskiþehir Hýzlý Tren Projesi   Polatlý   Ilgaz Ýnþaat
  Sille Kavþaðý   Konya   Biat Ýnþaat - Alternatif zemin
  Anadoluray Projesi-Ýbrahimaða Ýstasyonu   Kadýköy   Gama - Nurol - Temeltaþ
  Marmaray Projesi - Yedikule istasyonu   Zeytinburnu   Gama - Nurol - Temeltaþ
  Doðan Araslý ve Mezarlýk Kavþaklarý   Esenyurt   Alkataþ - Mertaþ
  Organize sanayi Köprülü Kavþak   Ýkitelli   AA Grup - Hona
  Uphill Court Projesi   Bahçeþehir   Teknik yapý - Varyap Ýnþaat
  Aksaray Alýþveriþ Merkezi Projesi   Aksaray   Keleþler inþ - Temeltaþ
  Gül Ýnþaat Fabrika Ýnþaatý   Haramidere   Gül Ýnþaat
  Seyrantepe Köprülü Kavþak 1.kýsým   Þiþli   Ankara Beton A.Þ.
  Gürpýnar Villalarý   Gürpýnar   3B Ýnþaat Kuyumculuk
 
  Ýstanbul Zemin. Tüm Haklarý Saklýdýr  
Türkçe Güncelleniyor...