GEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR TESTLER VE ÖLÇÜMLER

İncelenmek istenen bölgede yapılacak yapıya uygun olarak gözlemsel aletsel ve numune alınarak arazinin yapısının araştırılması için uygulanır. Ayrıca arazide uygulanan sistemlerin amacına ulaşıp ulaşmadığını saptamak içinde testler ve ölçümler yapılır.
YÖNTEMLERİ

ARAZİDE YAPILANLAR:

 • Kazık bütünlük tespit ( pile integrity )
 • Standart penetrasyon tespit ( spt )
 • Hidrojeolik araştırmalar
 • Yer altı suyu araştırılması
 • Maden sondajları
 • Sismik araştırmalar
 • İnklinometre

LABORATUVARDA YAPILANLAR:

 • Attenberg limitleri
 • Doğal su muhtevası
 • Üç eksenli basınç deneyi
 • Nokta yükleme tespiti
 • Elek analizleri
 • Birim hacim ağırlığı

 

 
  Ýstanbul Zemin. Tüm Haklarý Saklýdýr  
Türkçe Güncelleniyor... Zemin Mühendislik